Minister Schippers: Huidtherapeuten ook onder beroepsbeoefenaren voorbehouden handeling inzake laserbehandeling

Nu mag iedereen de Licht en Laser apparatuur hanteren. Soms met voor de klant desastreuse gevolgen van dien. Dit moet anders.

Bijna twee jaar na de evaluatie van de Wet BIG en onze inbreng en lobby aangaande de risico’s rondom ‘Licht en Laser’ heeft de Minister van VWS aangegeven het met de NVH eens te zijn dat Huidtherapeuten, naast artsen en dermatologen, de laser mogen gebruiken en daarmee onder artikel 3 van de Wet BIG vallen. Daarmee worden de zwaardere behandelingen met lasers voorbehouden aan artsen en huidtherapeuten, zo luidt het voorstel. Wij zijn het daar van harte mee eens en zeer tevreden.

Het RIVM besluit in een later stadium wie (met welke diploma’s) de lichtere lasers en IPL mag hanteren en onder welke condities.

In de brief over de cosmetische sector die minister Schippers net voor het weekend naar de Tweede Kamer heeft gezonden, staan huidtherapeuten met name genoemd als beroepsbeoefenaren die, naast artsen en dermatologen, de voorbehouden handeling van cosmetische laserbehandeling mogen uitvoeren.

Voor de minister is het daarbij een logische stap dat huidtherapeuten voor deze behandelingen onder het zwaardere regime van artikel 3 van de Wet BIG komen te vallen (in plaats van de huidige artikel 34). Voor de huidtherapeuten betekent dit, als de Kamer akkoord gaat, dat zij onder tuchtrecht komen te vallen. Dit is een upgrading van ons beroep.

Het bestuur van de NVH is zeer verheugd met deze erkenning van de huidtherapeut als paramedicus op het gebied van het uitvoeren van laserbehandelingen. Voor onze sector is dit een heel belangwekkend besluit. Klik hier voor de volledige tekst van de brief van minister Schippers.

Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering heb ik als voorzitter appeltaart beloofd bij dit besluit!
In het bijzonder wil ik Feeke Schulpen als voorzitter van de projectgroep Licht en Laser hartelijk danken voor haar inspanningen in de afgelopen jaren om dit resultaat te kunnen bereiken.

Het bestuur zal binnenkort nader berichten over dit besluit van de minister.

Namens het bestuur van de NVH,

Sabine Uitslag
Voorzitter NVH

 

Laat een reactie achter